علیرضا ناصری مود (مطالب کمک درسی شیمی)

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

جزوه ای برای شیمی پیش دانشگاهی

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تحلیل کلی کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تعداد صفحات کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم: ۱۳۶ صفحه
( مشتمل بر ۱۱ صفحه کلیات و ۶۵ آزمایش )

الف) فیزیک: ۲۴ آزمایش

( ۷ آزمایش مربی ۴ آزمایش دستورالعملی و ۱۳ آزمایش کاوشگری )

ب) شیمی: ۲۱ آزمایش

(۷ آزمایش مربی و ۸ آزمایش دستورالعملی و ۶ آزمایش کاوشگری)

ج) زیست شناسی: ۱۲ آزمایش

( ۸ آزمایش دستورالعملی و ۴ آزمایش کاوشگری )

د) زمین شناسی: ۸ آزمایش

( ۱ آزمایش مربی، ۳ آزمایش دستورالعملی و  ۴ آزمایش کاوشگری)

دسته بندی سؤالات شیمی ۱۲ سال کنکور (از سال ۸۵ تا ۹۶) + کلید

پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جزوه آموزشی برای کتاب شیمی یازدهم

پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۱۲ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر