علیرضا ناصری مود (مطالب کمک درسی شیمی)

نمونه سؤال دیماه شیمی یازدهم (شماره3)

جمعه, ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤال دیماه شیمی یازدهم (شماره2)

جمعه, ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤال دیماه شیمی یازدهم (شماره1)

جمعه, ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤال دیماه شیمی دهم

جمعه, ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-11 آبان ۹۷-پایه دوازدهم

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۰۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-11 آبان ۹۷-پایه یازدهم

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۰۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون گزینه دو-11 آبان ۹۷-پایه دهم

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۰۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب شیمی دوازدهم-چاپ ۹۷

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب راهنمای معلم-شیمی دهم

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۰۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(۱)-پایه دهم

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم تجربی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-چهارم ریاضی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-یازدهم ریاضی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-یازدهم تجربی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم تجربی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷-دهم ریاضی

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-دهم تجربی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۵۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-دهم ریاضی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۵۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-یازدهم تجربی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-یازدهم ریاضی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-چهارم تجربی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-۳۱ فروردین ماه ۹۷-چهارم ریاضی

يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-17 فروردین ماه 97-دهم تجربی

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۱۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-17 فروردین ماه 97-دهم ریاضی

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-17 فروردین ماه 97-یازدهم تجربی

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-17 فروردین ماه 97-یازدهم ریاضی

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-17 فروردین ماه 97-چهارم ریاضی

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو-17 فروردین ماه 97-چهارم تجربی

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۱۸ اسفند ماه ۹۶-دهم تجربی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم تجربی- ۱۸ اسفند ۹۶

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۲۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم ریاضی- ۱۸ اسفند ۹۶

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۲۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤالات آزمونهای نهایی شیمی پیش دانشگاهی (88-1384)

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بانک سؤالات دیماه کتاب شیمی دهم

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

پاسخنامه بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل سوم

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل سوم

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

پاسخنامه بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل دوم

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل دوم

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

پاسخنامه بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل اول

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بانک سؤال برای کتاب شیمی یازدهم-فصل اول

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش سوم و چهارم”

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی پیش دانشگاهی-بخش اول و دوم”

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی سوم دبیرستان”

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

ویژه کنکور۹۷-جزوه کنکوری برای “شیمی دوم دبیرستان”

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب راهنمای معلم شیمی پیش دانشگاهی

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۷:۰۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۰ بهمن ماه ۹۶-دهم تجربی

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

مجله رشد شیمی شماره۱۲۱ زمستان۹۶

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سی سؤال تستی برای کتاب شیمی دهم به همراه پاسخنامه

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

اصلاحیه محتوای کتاب شیمی یازدهم

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سؤالات و پاسخنامه مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد شیمی ایران

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر