علیرضا ناصری مود (مطالب کمک درسی شیمی)

کتاب راهنمای معلم شیمی پیش دانشگاهی

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۷:۰۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات و پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-۲۰ بهمن ماه ۹۶-دهم تجربی

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

مجله رشد شیمی شماره۱۲۱ زمستان۹۶

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سی سؤال تستی برای کتاب شیمی دهم به همراه پاسخنامه

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

اصلاحیه محتوای کتاب شیمی یازدهم

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سؤالات و پاسخنامه مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد شیمی ایران

پنجشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

اصلاح نمودار صفحه ۵۰ کتاب شیمی یازدهم به نقل از دفتر تألیف

جمعه, ۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

438317985_239166

سؤالات آزمون دی ماه 1396 کلاسهای یازدهم تجربی(203) و یازدهم تجربی(B)

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۳۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم تجربی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم تجربی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم ریاضی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-دهم ریاضی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم تجربی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-یازدهم ریاضی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی ریاضی

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون قلمچی-اول دی ماه ۹۶-پیش دانشگاهی تجربی

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤالات “بازده درصدی” در آزمونهای قلمچی و گزینه دو

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-یازدهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-دهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-دهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤالات درصد خلوص در آزمونهای قلمچی و گزینه دو

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۳ آذر ۹۶

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۳ آذر ۹۶

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۳ آذر ۹۶

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-دهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۱۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-12 آبان 96-دهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۱۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-پیش دانشگاهی تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-پیش دانشگاهی تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-12 آبان 96-پیش دانشگاهی تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-12 آبان 96-یازدهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۳۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر