علیرضا ناصری مود (مطالب کمک درسی شیمی)

نمونه سؤالات درصد خلوص در آزمونهای قلمچی و گزینه دو

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۳ آذر ۹۶

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۳ آذر ۹۶

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۳ آذر ۹۶

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-دهم تجربی-۳ آذر ۹۶

جمعه, ۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی و اختصاصی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-دهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۱۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-12 آبان 96-دهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۷:۱۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-پیش دانشگاهی تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-پیش دانشگاهی تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-12 آبان 96-پیش دانشگاهی تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه آزمون گزینه دو-12 آبان 96-یازدهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۳۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-یازدهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-12 آبان 96-یازدهم تجربی

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بررسی و تحلیل خط به خط کتاب درسی شیمی یازدهم

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۳۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون گزینه دو-پایه یازدهم تجربی-۲۱ مهرماه۹۶

جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۱ مهرماه۹۶

جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۳۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات آزمون کانون فرهنگی آموزش-پایه دهم تجربی-21 مهرماه96

جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سؤالات آزمونهای نهایی شیمی پیش دانشگاهی (88-1384)

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

واکنشهای شیمیایی مهم در کتابهای شیمی دهم و یازدهم

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جزوه ای برای شیمی پیش دانشگاهی

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تحلیل کلی کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تعداد صفحات کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم: ۱۳۶ صفحه
( مشتمل بر ۱۱ صفحه کلیات و ۶۵ آزمایش )

الف) فیزیک: ۲۴ آزمایش

( ۷ آزمایش مربی ۴ آزمایش دستورالعملی و ۱۳ آزمایش کاوشگری )

ب) شیمی: ۲۱ آزمایش

(۷ آزمایش مربی و ۸ آزمایش دستورالعملی و ۶ آزمایش کاوشگری)

ج) زیست شناسی: ۱۲ آزمایش

( ۸ آزمایش دستورالعملی و ۴ آزمایش کاوشگری )

د) زمین شناسی: ۸ آزمایش

( ۱ آزمایش مربی، ۳ آزمایش دستورالعملی و  ۴ آزمایش کاوشگری)

دسته بندی سؤالات شیمی ۱۲ سال کنکور (از سال ۸۵ تا ۹۶) + کلید

پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جزوه آموزشی برای کتاب شیمی یازدهم

پنجشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۱۲ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب شیمی پایه یازدهم چاپ۹۶

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

تحلیل علمی کتاب شیمی دهم

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

خطاهای علمی در کتاب شیمی دهم

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب آزمایشگاه علوم چاپ ۱۳۹۶

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب شیمی دهم چاپ ۱۳۹۶

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بانک سؤال برای کتاب شیمی دهم

سه شنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۷:۳۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

اثری مشترک از همکاران تمامی استانها

لینک دانلود

کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

نمونه سؤالات مسابقات آزمایشگاهی

پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سؤالات امتحان نهایی شیمی(3) - دی ماه 1395

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۴۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سرفصل کتابهای شیمی 10، 11 و 12

جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-41-26

photo_2016-12-25_11-41-26

الگوی آرایش الکترونی کوانتومی فشرده عناصر به همراه چند مثال

يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-41-26

 


photo_2016-12-25_11-41-26

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۳۰ تا ۳۸ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۲۱ تا ۲۹ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱۱ تا ۲۰ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی کوانتومی برای عناصر ۱ تا ۱۰ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47


photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۷ تا ۳۸ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۲۱ تا ۲۶ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۱۲ تا ۲۰ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

آرایش الکترونی بور برای عناصر ۱ تا ۱۱ جدول تناوبی

جمعه, ۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

photo_2016-12-25_11-48-47

تفکیک عناصر جدول تناوبی بر مبنای آخرین زیرلایه اشغال شده الکترونی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

آرایش الکترونی کوانتومی فشرده عناصر جدول تناوبی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دانلود صفحاتی از کتاب خط به خط با شیمی دهم

شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

khatbekhat-shimi10

کتاب خط به خط با شیمی دهم: شامل درسنامه، پرسشهای کتاب، پرسش و تمرین اضافی…

نوشته حیدر معینی و ابراهیم حجتی، دبیران شیمی اصفهان

به گفته مولف کتاب: در این کتاب درسنامه به صورت خلاصه بیان شده، سوال های کتاب همراه با سوال های اضافی، سوال چهار گزینه ای، سوال المپیاد مربوط به همان مبحث انتخاب شده، در پایان فصل سوال های خط به خط کل فصل آمده و تعدادی از سوال ها پاسخ دارد و بقیه به عهده دانش اموز می باشد …

۲۰ صفحه اول این کتاب را در لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود بخش هایی از کتاب خط به خط با شیمی دهم

فیلم آموزشی فصل پنجم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش(قسمت دوم)

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

فیلم آموزشی فصل پنجم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش(قسمت اول)

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۲۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

فیلم آموزشی فصل چهارم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

فیلم آموزشی فصل سوم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

فیلم آموزشی فصل دوم کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

فیلم آموزشی فصل اول کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش (قسمت دوم)

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۵۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

بودجه بندی درس آزمایشگاه علوم

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

با سلام، در ادامه فایل بودجه بندی  پیشنهادی درس آزمایشگاه علوم

توسط مولفین محترم این کتاب را مشاهده نمایید .

نکته مهم : البته باید به تاییدیه نهایی وزرارت آموزش و پرورش برسد.

لینک دانلود بودجه بندی آزمایشگاه علوم

دانلود شیمی عمومی سیلبربرگ ویرایش هفتم

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af

کتاب شیمی عمومی سیلبربرگ از معروف‌ترین کتب مادر شیمی در جهان بوده که در یک جلد، کلیاتی وسیع از علم شیمی را در خود جای داده است.

این کتاب به نوعی پرکاربردترین و معروف‌‌ترین کتاب شیمی عمومی در سراسر دنیاست که در ایران هم ویرایش دوم آن تحت نام “اصول شیمی عمومی” در دو جلد با ترجمه‌ی میرمحمد صادقی، غلامعباس پارسافر و محمدرضا سعیدی توسط انتشارات نورپردازان عرضه می‌شود.

صرف نظر از دو جلدی بودن ترجمه‌ی فارسی، کیفیت ترجمه بسیار پایین بوده و ساختاری نامنظم به‌وجود آورده است به شکلی که به شخصه معتقدم که هرسه مترجم خیلی ناهماهنگ بوده و هیچ نقشه‌ی راهی برای هماهنگی و نگارش یک ساختار نداشته‌اند ضمن این که در یکی دو سال اخیر، دسترسی به آن بسیار پایین بوده که این به‌دلیل تیراژ کم است.

در زیر می‌توانید ویرایش هفتم شیمی عمومی سیلبربرگ را به رایگان دانلود کنید.

لینک دانلود کتاب

فیلم آموزشی فصل اول کتاب شیمی دهم فنی-حرفه ای و کاردانش (قسمت اول)

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

کتاب شیمی دهم فنی و حرفه ای-کاردانش

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۲۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

جدول تناوبی عناصر بر اساس ملیت کاشف هر عنصر

يكشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

سؤالات شیمی کنکور (از سال ۸۵ تا سال 95) + کلید

جمعه, ۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

در سه مجموعه سؤالات زیر، سوالات مطرح شده از کتابهای شیمی ۲ و ۳ و ۴ در کنکور سراسری ۱۰ سال گذشته به تفکیک فصل های کتاب آورده شده است که مجموعه ای بسیار خوب و مناسب برای استفاده معلمان در تدریس برای آشنا ساختن دانش آموزان با سوالات کنکور می‌باشد.

اما ابتدا نگاهی آماری به تعداد سؤالات شیمی در کنکور ریاضی و تجربی در ۵ سال اخیر، به تفکیک فصل‌های کتاب:

Amar-91-95

سوالات شیمی۲ در آزمون های سراسری ۸۵ تا ۹۵ – به تفکیک فصل‌های کتاب
سوالات شیمی۳ در آزمون های سراسری ۸۵ تا ۹۵ – به تفکیک فصل‌های کتاب
سوالات شیمی۴ در آزمون های سراسری ۸۵ تا ۹۵ – به تفکیک فصل‌های کتاب

 

نسخه‌های خلاصه شده (۵ ساله):
سوالات شیمی۲ در آزمون های سراسری ۹۱ تا ۹۵ – به تفکیک فصل‌های کتاب
سوالات شیمی۳ در آزمون های سراسری ۹۱ تا ۹۵ – به تفکیک فصل‌های کتاب
سوالات شیمی۴ در آزمون های سراسری ۹۱ تا ۹۵ – به تفکیک فصل‌های کتاب

 

کلید سؤالات شیمی کنکور

 

پاسخنامه تشریحی سؤالات 85 تا 93

پاسخنامه تهیه شده توسط جناب آقای نوری

 

راه اندازی سایت پشتیبان برای کتاب شیمی(۱) پایه دهم

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

img_20160916_125857

با سلام و عرض ادب به همکاران عزیز به اطلاع می رساند دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب درسی اقدام به بارگذاری تمامی زیرساختهای لازم برای کتاب شیمی(۱) پایه دهم شامل عناوین فیلمهای آموزشی، بر دانش خود بیافزائید، نمونه پرسش و فعالیت، آزمایشگاه مجازی، تصاویر آموزشی و … بر روی سایت خود نموده است که در ذیل آدرس دسترسی مستقیم آن قرار داده شده است:  ( لازم به ذکر است این سایت در حال تکمیل و بروز رسانی می باشد و در حال حاضر فیلمهای آموزشی مربوط به فصلهای سه گانه آن قابل دسترسی است.)

لینک دسترسی مستقیم

نام پیشنهادی ۴ عنصر جدید

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

انجمن بین المللی شیمی محض و کاربردی ، اخیراً برای چهار عنصر جدید نام هایی را پیشنهاد کرده است .

عنصر شماره ۱۱۳ : نیهونیم Nh ( برگرفته از نام زاپنی «نیهون» به معنی «سرزمین آفتاب تابان»)

عنصر شماره ۱۱۵ : موسکوویم Mc ( برگرفته از نام شهر مسکو )

عنصر شماره ۱۱۷ : تِنِسیم Ts ( برگرفته از نام ایالت تنسی آمریکا )

عنصر شماره ۱۱۸ : اوگانِسون ( برگرفته از نام دانشمند روسی ، یوری اوگانسیان )

لازم به یادآوری است که عناصر شماره ۱۱۴ و ۱۱۶ جدول تناوبی ، قبلاً به ترتیب « فلِروویم » و « لیوِرموریم » نامگذاری شده بودند.

درسنامه فصل دوم شیمی(2) جدول تناوبی

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

درسنامه فصل اول شیمی(2) ساختار اتم

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

درصد فراوانی عنصرها در زمین در کتاب شیمی(1) پایه دهم

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۱۱ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

آیا درصد فراوانی داده شده برای عنصرهای تشکیل دهنده زمین در خود را بیازمایید صفحه ۳ کتاب شیمی پایه دهم صحیح است ؟

در تصویر داده شده ، درصد فراوانی نیکل ، بیش تر از گوگرد اعلام شده است که این موضوع صحیح نیست .

درصد فراوانی گوگرد ۲/۹ درصد و درصد فراوانی نیکل ۱/۸ درصد است . بنابراین :

درصد فراوانی گوگرد در زمین ، بیشتر از نیکل است .

%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86

سایر عنصرها ، به درستی مرتب شده اند .

منبع :

Morgan, J. W.; Anders, E. (1980). “Chemical composition of Earth, Venus, and Mercury“. Proceedings of the National Academy of Sciences. 77 (12): 6973–77٫

نامهایی اشتباه برای عنصرها در کتاب شیمی(1) پایه دهم

پنجشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

در جدول تناوبی عنصرهای چاپ شده در صفحات ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی شیمی پایه دهم ، نام تعدادی از عنصرها به اشتباه نوشته شده است .تعدادی از اشتباه ها ، تایپی بوده است ( مثل عنصر شماره ۳۳ ، آرسنیک که به اشتباه آرسینک نوشته شده است ) . اما به نظر می رسد اشتباه در بیان نام برخی از عنصرها به دلیل اشتباه در ترجمه می باشد ؛ مثل عنصر شماره ۷۳ که تانتال نام دارد ، نه تانتالیم .

(( دقت کنید : زمانی پسوند «یم» در پایان نام عنصر قرار می گیرد که در نام انگلیسی آن عنصر ، پسوند «ium» وجود داشته باشد ، نه «um» ))

البته باید ذکر شود که در ترجمه نام برخی عنصرهایی که از زبان روسی استخراج شده اند ، استفاده از حرف «ف» به جای «و» در پایان نام عنصر ، اشکالی نخواهد داشت ؛ مثل عنصر شماره ۱۱۴ : فلِروویُم یا فلِروفیُم .

در تصویر زیر ، اشتباه های موجود در نامگذاری عنصرها ، اصلاح شده است . (بر روی تصویر کلیک کنید)