علیرضا ناصری مود (مطالب کمک درسی شیمی)

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

تفکیک عناصر جدول تناوبی بر مبنای آخرین زیرلایه اشغال شده الکترونی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۲۰ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

آرایش الکترونی کوانتومی فشرده عناصر جدول تناوبی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر