علیرضا ناصری مود (مطالب کمک درسی شیمی)

۳۷ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

نمونه سؤالات “بازده درصدی” در آزمونهای قلمچی و گزینه دو

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی تجربی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات عمومی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-پیش دانشگاهی ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه پاسخنامه سؤالات آزمون گزینه دو-یازدهم تجربی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

دفترچه سؤالات اختصاصی آزمون گزینه دو-یازدهم ریاضی-۲۴ آذر ۹۶

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر